Priekopnícky projekt spoločnosti GreenWay

27.11.2020

Viac ako 240 zariadení nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, pilotný prieskum trhu, znižovanie emisií CO2 a podpora ekologickej dopravy sú kľúčovými výsledkami dvoch projektov realizovaných v rokoch 2016-2020 spoločnosťou GreenWay s využitím prostriedkov EÚ. Akcie „NCE-FastEvNet“ a „NCE-AdvancedEvNet“ uskutočňované na Slovensku a v Poľsku, financované v rámci programu „Nástroj na prepájanie Európy“, znamenali, že tieto krajiny už nie sú elektromobilnou púšťou na mape starého kontinentu.

Projekty realizované spoločnosťami GreenWay Infrastructure (Slovensko) a GreenWay Polska (Poľsko) boli zamerané na vytvorenie plne funkčnej a integrovanej nabíjacej siete v týchto krajinách. Ďalším cieľom projektu bolo inštalovať stanice v oblastiach s ich nedostatkom a posilniť infraštruktúru v miestach, kde bol vysoký dopyt po nabíjacích službách. Všetky aktivity sú zamerané na popularizáciu elektrických automobilov, zníženie emisií CO2 a zlepšenie klímy, najmä v mestách.

Pri plnení úloh GreenWay implementoval nové technológie znižujúce čas nabíjania elektrických vozidiel, ako je napríklad uskladnenie energie integrované s nabíjacími stanicami a inštalácia nabíjacích staníc s výkonom až do 350 kW, ktoré momentálne čakajú na testy a uvedenie do prevádzky.

– Projekty otvorili možnosť výstavby vysoko výkonnej nabíjacej siete, ktorá je budúcnosťou tohto odvetvia. Túto úlohu dokončíme v prvom štvrťroku 2021. Na staniciach GreenWay sme tiež vytvorili sieť zariadení na uskladnenie energie, ktoré nám umožňujú poskytovať vysoký výkon bez obmedzení vyplývajúcich z kapacity pripojenia. Okrem vytvorenia novej nabíjacej infraštruktúry sme v tejto oblasti zhromaždili neoceniteľné praktické skúsenosti, ktoré by som označil za priekopnícke. Čo je však najdôležitejšie, každá z týchto aktivít prispela k významnému rozvoju elektromobility na Slovensku a v Poľsku – zdôrazňuje Peter Badík, CEO spoločnosti GreenWay Infrastructure.

Tieto projekty predstavujú prelom v oblasti rozvoja elektromobility. Očakávaným výsledkom popularizácie elektrického pohonu v osobných automobiloch je predovšetkým čistejšie ovzdušie v centrách miest a – vďaka rozvoju technológií obnoviteľných zdrojov energie – zníženie spotreby fosílnych palív.

– Tí, ktorí získavajú najviac benefitov z projektov, sú obyvatelia Poľska a Slovenska a nepriamo celého regiónu strednej a východnej Európy, pretože sa čoraz častejšie stretávame s vodičmi z iných krajín, ktorí našu sieť využívajú pri cestovaní do zahraničia. Projekty pre nás znamenali významnú podporu pri rozvoji nabíjacej infraštruktúry tak na hlavných cestách, ako aj v mestách, napríklad v Katoviciach, kde bude miestna samospráva vďaka našej spolupráci schopná dosiahnuť ciele zabezpečenia primeraného počtu nabíjacích staníc vyplývajúce zo zákona o elektromobilite. Rovnako dôležité bolo, že projekty umožnili ďalší rozvoj informačných systémov a interných postupov s cieľom zlepšiť fungovanie našej siete a zlepšiť kvalitu služieb zákazníkom. S hrdosťou môžem povedať, že za posledné dva roky sme urobili veľmi veľký krok vpred – konštatuje Rafał Czyżewski, prezident GreenWay Polska.

Implementované aktivity:

Projekt NCE-AdvancedEvNet (03/2017 – 12/2020)

  • 60 multi-štandardných rýchlo-nabíjacích staníc v Poľsku

  • 50 nabíjačiek AC 7-22 kW v Poľsku a 20 na Slovensku v multi-modálnych dopravných bodoch (niektoré zariadenia sa ešte inštalujú)

  • 10 nabíjacích HUB-ov s prídavnou batériou (úložisko energie) v Poľsku

  • 10 ultra-rýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku a 3 na Slovensku

  • Štúdia vplyvu vysoko-energetickej infraštruktúry na elektrickú sieť a plán masívneho nasadenia siete s pilotnou implementáciou

Projekt NCE-FastEvNet (03/2016 – 03/2019)

  • 75 multi-štandardných rýchlo-nabíjacích staníc v Poľsku a 10 na Slovensku pozdĺž koridorov TEN-T

  • 3 existujúce stanice FCH na Slovensku s GridBoosters (úložisko energie)

  • Prieskum trhu a analýza zameraná na vývoj služieb šitých na mieru zákazníkom a plán nasadenia siete s pilotnou implementáciou

Oba projekty sú súčasťou aktivít prebiehajúcich súčasne v celej strednej a východnej Európe. Vďaka 9 rôznym pilotným nasadeniam za účasti ďalších európskych spoločností a inštitúcií vznikla rozsiahla sieť nabíjania elektrických vozidiel prepájajúca Škandináviu a Taliansko. Sieť pokrýva Poľsko, Nemecko, Belgicko, Slovensko, Česko, Rakúsko a Slovinsko rýchlymi a ultra-rýchlymi nabíjacími stanicami.

Zhrnutím aktivít bola online konferencia organizovaná 24. novembra 2020: „Ako rozšíriť infraštruktúru nabíjania elektrických vozidiel v Európe – poznatky z praxe“. 

Na podujatí sa okrem iných zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, poľského Ministerstva pre klímu a životné prostredie, miestnej samosprávy a kľúčových európskych spoločností a inštitúcií zapojených do rozvoja nabíjacej infraštruktúry. V rámci panelu o úlohe verejných inštitúcií pri rozvoji európskej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vystúpili: Marek Popiołek z Ministerstva pre klímu a životné prostredie, Adriana Kamińska-Flak z oddelenia dopravy Mestského zastupiteľstva v Katoviciach a Arne Richters, PR riaditeľ spoločnosti Allego B.V. V ďalšej diskusii sa stretli Lyubov Artemenko, spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Go To-U, Christopher Burghardt, výkonný riaditeľ spoločnosti ChargePoint a Bjørn Utgård, viceprezident spoločnosti EVBox, v paneli na tému „Nabíjanie elektromobilu na pracovisku a v mieste bydliska: kľúčové segmenty a obchodné modely na rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily v Európe“. V tretej časti podujatia venovanej financovaniu rozšírenia infraštruktúry pre elektrické vozidlá vystúpili Antongiulio Marin, zástupca riaditeľa oddelenia Mobility a Dopravy: Investície do dopravy, pri Európskej komisii, Frank Verbeek, výkonný riaditeľ Drake Star Partners a Francois Gaudet, riaditeľ oddelenia finančných operácií Európskej investičnej banky (EIB).

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x