Rozvoj siete nabíjacích staníc


Stavte na nás ako na spoľahlivého, dynamického a ambiciózneho partnera.

GreenWay je so svojimi 2 000 nabíjacími bodmi najväčšia a najdlhšie pôsobiaca spoločnosť poskytujúca služby nabíjania v regióne strednej a východnej Európy.

Naďalej však hľadáme nové vhodné lokality pre umiestnenie nabíjacích staníc.

Požiadavky pre rozšírenie siete

Prenájom lokality

Prenájom lokality

Požiadavky na lokalitu pre umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily

Spoluprácou s GreenWay si splníte aj zákonnú povinnosť umiestnenia nabíjacej stanice na parkovisku platnú od 1.1.2025. (zákon č. 555/2005 Z. z.)

 • Záujmové územia
  • krajské a okresné mestá
  • hlavné cestné ťahy
 • Dobrá lokalita
  • poskytuje možnosť trávenia času počas nabíjania
  • je ľahko dostupná z oboch smerov
  • budí pozitívny vizuálny dojem
 • Technické a priestorové požiadavky
  • nové alebo už existujúce objekty
  • 4 parkovacie miesta pre nabíjanie elektromobilov
  • parkovacie miesta prístupné ideálne 24/7
  • prenájom plochy pre technológiu cca 15-25 m2
  • dlhodobá spolupráca 10-20 rokov
  • dostupná kapacita na lokalite pre pripojenie nabíjacej stanice

Kúpa pozemku

Kúpa pozemku

Požiadavky na lokalitu pre umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily

 • Záujmové územia
  • krajské a okresné mestá
  • hlavné cestné ťahy
 • Dobrá lokalita
  • poskytuje možnosť trávenia času počas nabíjania
  • je ľahko dostupná z oboch smerov
  • je dobre viditeľná
 • Technické a priestorové požiadavky
  • pozemok určený územným plánom na výstavbu (občianska vybavenosť, služby…)
  • plocha pozemku 500 - 1000 m2
  • rovinatý pozemok
  • priamy prístup bez obmedzení
  • dostupná kapacita na lokalite pre pripojenie nabíjacej stanice
  • možnosť pripojenia na IS (elektrika, voda, splašková kanalizácia)

Kontaktujte nás

Miroslav Fides

Miroslav Fides

Network Development Director

Tomáš Freytag

Tomáš Freytag

Network Development Manager / ND Manager
+421 911 405 175
[email protected]

Jozef Škoviera

Jozef Škoviera

Network Development Manager
+421 904 290 434
[email protected]

CESTUJTE PO CELOM SLOVENSKU S GREENWAY

S nabíjacou kartou GreenWay môžete cestovať po celom Slovensku aj Poľsku. O dostupnosť staníc sa staráme nepretržite. Aktuálnu obsadenosť zistíte priamo v mape.

Mapa nabíjačiek
GreenWay
70 000+

Klienti v sieti GreenWay

2 500+

Počet nabíjačiek v sieti GreenWay

GreenWay
x