Európska únia podporila projekt Expand-E, ktorým štartuje výstavbu vysokorýchlostných nabíjacích staníc pre osobné aj úžitkové elektromobily.

16.10.2022

·       Cieľom projektu Expand-E (EXpanding Performance and Network Density – Electric) je doplniť nabíjaciu infraštruktúru tak, aby bolo cestovanie elektrickým autom po Európe pohodlnejšie a rýchlejšie pre osobnú ako aj nákladnú dopravu.

·       Projekt realizuje konzorcium šiestich operátorov na čele so spoločnosťami GreenWay a Ionity.

·       Európska komisia v projekt Expand-E zabezpečí spolufinancovanie výstavby viac ako 2000 nabíjacích bodov na 400 lokalitách s výkonom 150 kW až 350 kW pre osobné automobily, úžitkové a nákladné vozidlá v 22 členských štátoch EÚ. Celkový rozpočet projektu je viac ako 220 miliónov EUR a podpora v hodnote 70 miliónov EUR.

 

Expand E konzorcium

Konzorcium projektu EXPAND-E (EXpanding Performance and Network Density – Electric) tvorí šesť spoločností: GreenWay, IONITY, Renovatio, K-Auto, Fortisis a Grid Telecom. Projekt pozostáva z dvoch častí - EXPAND-E General a EXPAND-E Cohesion a celková suma podpory udelená Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) predstavuje 69,11 miliónov EUR. Podpora bola udelená v rámci ostatného kola financovania ekologickej dopravnej infraštruktúry pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Európska komisia v tomto kole podporila projekty v celkovej hodnote viac ako 290 miliónov EUR. 

Konzorcium na čele s GreenWay a Ionity bude projekt realizovať tri roky.  Výsledkom bude rozšírenia existujúcej infraštruktúry na vysokorýchlostnú európsku sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel tiahnucu sa cez 22 členských štátov - od Baltského mora k Stredozemnému a od Čierneho mora k Atlantickému oceánu, pozdĺž tzv. transeurópskeho koridoru TEN-T . Nabíjacie huby s nabíjačkami  s výkonom 150 až 350 kW doplnia miesta s chýbajúcou infraštruktúrou na 400 lokalitách s celkovo 2000 nabíjacími bodmi. Niektoré nabíjacie huby budú určené pre nákladnú elektrickú dopravu. 

Rozvoj nákladnej elektrickej dopravy priamo závisí od projektov typu Expand-E, ktoré podporujú výstavbu nabíjacej infraštruktúry v transeurópskych koridoroch a to najmä v krajinách, ktoré doteraz nedostali dostatočnú podporu EU pri výstavbe vysokorýchlostných nabíjacích staníc. Získané skúsenosti poskytnú cenné know-how pre budúci rozvoj trhu s elektrickými vozidlami v nákladnej doprave.

 

Na Slovensku GreenWay postaví 120 nabíjacích staníc s výkonom 150 kW pre osobné elektromobily a úžitkové vozidlá a tri nabíjacie stanice s výkonom 350 kW pre ťažké úžitkové vozidlá na 31 lokalitách. Všetky lokality budú vybudované ako nabíjacie huby s viacerými vysokorýchlostnými nabíjacími stanicami. Počet lokalít s vysokovýkonným nabíjaním je na Slovensku relatívne nízky, preto táto investícia výrazne doplní a posilní celoštátnu nabíjaciu sieť. Rovnako podporí aj inštalácie v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktorý si kladie za cieľ vybudovanie lokalít s vysokorýchlostným nabíjaním v každom okrese krajiny.

Nabíjacie stanice pre ťažké úžitkové vozidlá budú vybudované na troch lokalitách s celkovým rozpätím presahujúcim 300 kilometrov od hraníc s Českou republikou cez stredné Slovensko smerom ku Košiciam.

Všetky nabíjacie stanice budú verejne prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, budú podporovať roaming a štandardné spôsoby platby.

***

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) pre dopravu prerozdeľujeme celkovo 1,5 miliardy EUR na európske projekty pre dopravnú infraštruktúru alternatívnych palív pozdĺž transeurópskej dopravnej siete. Súčasné náročné časy posilnili dôležitosť efektívnej, bezproblémovej a dobre prepojenej európskej siete. Projekty ako je EXPAND-E nás k týmto cieľom približujú významnými krokmi.  Vzhľadom na dobrú infraštruktúru v mnohých členských štátoch, projekt výrazne prispeje k  vytvoreniu udržateľného a prepojeného dopravného systému nielen pre cestujúci, ale aj pre tovar.

Herald Ruijters, úradujúci zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu, Európska komisia

                                                

Projekt Expand-E je mimoriadne ambiciózny svojím rozsahom aj úlohou, ktorú zohráva v budovaní dôvery u vodičov osobných vozidiel v stabilnú nabíjaciu infraštruktúru ako aj pri naštartovaní elektrifikácie nákladnej dopravy vybudovaním nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá. Veľmi si cením dôveru EÚ v kompetentnosť GreenWay viesť tento projekt spolu s IONITY.

Peter Badík, Managing Partner, GreenWay

                                                                              

Veľmi nás teší rozhodnutie EÚ financovať projekt EXPAND-E. Podarilo sa nám vybudovať silné konzorcium s kľúčovými hráčmi, najmä v regiónoch, ktoré predtým nedostali veľa financií, na rozmiestnenie ďalších vysokorýchlostných nabíjacích staníc po celej Európe. Rozšírenie celoeurópskej infraštruktúry vysokoýchlostného nabíjania pre osobné automobily a po prvýkrát aj úžitkové vozidlá pozdĺž cestnej siete TEN-T je nevyhnutnou súčasťou prijatia elektromobilov a je nevyhnutné pri dosahovaní našich klimatických cieľov.

Dr. Marcus Groll, Managing Director, IONITY

Za obsah tejto správy zodpovedá výlučne autor a nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Spolufinancovany Europskou uniou

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x