Aké zmeny prináša zákon o energetickej hospodárnosti budov?

21.04.2023

Legislatívna podpora elektromobility:

Aké zmeny prináša zákon o energetickej hospodárnosti budov?

Už viac ako dva roky je v platnosti Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorého musí byť nabíjacia stanica pre elektromobily súčasťou každého nového bytového či nebytového priestoru s viac ako desiatimi parkovacími miestami. Stavebné povolenie dostanú projekty iba vtedy, ak sa v dokumentácii bude počítať aj s nabíjacou infraštruktúrou. Od roku 2025 sú zákonné požiadavky ešte prísnejšie: nariadenie o povinnej nabíjačke sa týka všetkých nebytových budov, ktoré boli postavené pred rokom 2021 a majú najmenej 20 parkovacích miest.

Je dôležité uvedomiť si, že čas vyhradený na implementáciu týchto zákonných požiadaviek sa skracuje. Zákon o energetickej hospodárnosti budov platí v súčasnom znení od 20. apríla 2020, teda už tri roky. Do prvého januára 2025, kedy majú byť napríklad všetky nebytové budovy s viac ako 20-timi parkovacími miestami vybavené povinne nabíjacou stanicou pre elektromobily, ostáva 20 mesiacov. Vzhľadom na povoľovacie lehoty, nevyhnutný čas na prípravu projektovej dokumentácie a samotnú výstavbu nabíjacej infraštruktúry GreenWay upozorňuje, že výstavba nabíjacej stanice trvá v ideálnom prípade najmenej 6 mesiacov.


ČO VYŽADUJE ZÁKON č. 555/2005 Z. z. O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV?

Zákon okrem iného ukladá povinnosť budovať infraštruktúru pre nabíjanie elektromobilov.

Pre nebytové budovy

Podľa tohto zákona musia byť nové alebo významne obnovované nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami vybavené aspoň jednou nabíjačkou. Zákon ale okrem toho ukladá povinnosť vybudovať predprípravu (vedenie elektrických a dátových káblov) na vybudovanie jedného nabíjacieho bodu na každých päť parkovacích miest. Táto povinnosť sa vzťahuje na budovy, kde sa parkovisko nachádza vnútri budovy alebo v jej bezprostrednom susedstve. Ak teda chcete vypočítať, koľko nabíjačiek by malo podľa zákona v budúcnosti stáť na vašom parkovisku, vydeľte si počet plánovaných parkovacích miest piatimi.

Pre bytové budovy

Oveľa prísnejšie nároky má zákon pri nových alebo významne obnovovaných bytových budovách. Ak máte v projekte viac ako desať parkovacích miest, musí byť predpríprava vybudovaná pre každé parkovacie miesto.

Tieto požiadavky platia, ak bola žiadosť o stavebné povolenie podaná po dátume 10. marec 2021. Dôležitá úprava v zákone určuje aj to, že od 1. januára 2025 bude musieť mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel úplne každá nebytová budova s viac ako 20-timi parkovacími miestami.

Nakoľko spoločnosť GreenWay má viac ako 10-ročné skúsenosti s výstavbou a prevádzkou nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, ponúka majiteľom budov spoluprácu pri napĺňaní zákonných podmienok. Vďaka nej sa môžu správcovia nehnuteľností spoľahnúť, že infraštruktúra pre elektromobily bude v ich budovách navrhnutá a realizovaná efektívne, výhodne a v súlade so zákonom, s dôrazom na komfort a vysokú kvalitu služieb pre koncových užívateľov.


Výhody spolupráce so spoločnosťou GreenWay

·       Splnenie zákonných požiadaviek: S našou pomocou zabezpečíte, že váš projekt bude v súlade so zákonom o energetickej hospodárnosti budov a pripravený aj pre budúce zmeny predpisov.

·       Efektívne a kvalitné riešenia: Využite naše 10-ročné skúsenosti v oblasti budovania a prevádzkovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily pri navrhovaní a realizácii infraštruktúry vo vašom projekte. Pri každej nehnuteľnosti odporúčame myslieť aj na budúcu expanziu nabíjacej infraštruktúry už v čase plánovania prvej nabíjacej stanice.

·       Komplexná podpora: Ponúkame podporu vo fáze prípravy, povoľovania,  výstavby a prevádzky nabíjačiek, vrátane návrhu a prevádzky energetického manažmentu, správy odberného miesta a poskytovania služieb nabíjania. Poskytujeme nabíjacie stanice pre verejné nabíjanie, ale aj pre úzku skupinu užívateľov, či privátne nabíjanie.

·       Flexibilita pre koncových užívateľov: Umožňujeme konkurenčným operátorom prístup k našej infraštruktúre a poskytujeme im elektrickú energiu, DEMS a údržbu lokálnej nabíjacej infraštruktúry.

Tri kroky k úspešnej prevádzke nabíjacej stanice

·       Fáza prípravy: Navrhneme chrbticovú infraštruktúru na mieru, nakonfigurujeme dynamický energetický manažment systému (DEMS) a zriadime odberné miesto elektrickej energie.

·       Fáza výstavby: Zriadime nabíjací bod na zdieľanom parkovacom mieste vyhradenom pre verejné nabíjanie EV a na základe požiadavky koncového užívateľa zriadime nabíjací bod pre konkrétne parkovacie miesto.

·       Fáza prevádzky: Poskytujeme koncovým užívateľom služby nabíjania, podrobnú históriu nabíjaní, prehľad služieb a faktúr prostredníctvom webu a aplikácií.

Prečo si vybrať GreenWay

Spoločnosť GreenWay ponúka kompletný balík služieb, ktorý zaručí súlad podmienok pre nabíjanie elektromobilov vo vašej budove so zákonnými požiadavkami. Pomôžeme efektívne navrhnúť a realizovať nabíjaciu infraštruktúru a zabezpečiť komfort a kvalitu služieb pre užívateľov či obyvateľov vašich budov.

·       Profesionálny partner: GreenWay je overeným partnerom s bohatými skúsenosťami v oblasti nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, čo zaručuje kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb.

·       Zjednodušený proces: Spolupráca s nami vám ušetrí čas a úsilie, pretože sa o všetky aspekty nabíjacej infraštruktúry postaráme za vás.

·       Atraktívnejšie projekty: Vaše projekty budú pre budúcich obyvateľov alebo užívateľov budov atraktívnejšie vďaka zabezpečeniu kvalitných služieb nabíjania elektromobilov.

·       Udržateľnosť a ekologická zodpovednosť: Spolupráca s GreenWay prispieva k šíreniu ekologickej mobility a podpore udržateľnejších riešení v oblasti dopravy.

Máte záujem o spoluprácu s GreenWay?

Ak máte záujem o naše služby alebo potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je pripravený vám poskytnúť potrebnú konzultáciu a spoluprácu pri príprave, projektovaní, výstavbe a prevádzke nabíjacej infraštruktúry vo vašich budovách.

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako GreenWay môže pomôcť pri realizácii vašich projektov v oblasti elektromobility a nabíjacej infraštruktúry.

Odporúčanie na záver: Nakoľko sú však aj naše kapacity obmedzené, nenechávajte si splnenie zákonných povinností v tejto oblasti na poslednú chvíľu a ozvite sa nám čím skôr.


Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x