Aj vaša firma môže získať dotáciu na nabíjačku a to veľmi jednoducho!

14.09.2020

Ministerstvo hospodárstva SR podporí budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 50% dotáciou a to až do výšky 9 000 EUR

Čo treba pre získanie podpory urobiť? S našou pomocou len minimum:

 • Preveríme oprávnenosť vašej firmy žiadať o dotáciu v rámci tejto výzvy 

 • Poradíme, aká nabíjačka je pre vás najlepšia a koľko by ste ich mohli zaradiť do projektu 

 • Vypracujeme žiadosť o dotáciu vrátane popisu stanice, konektorov, výkonu, autentifikácie, komunikácie, parkovania, roamingu a prevádzky 

 • Pripravíme potrebné žiadosti o úradné potvrdenia 

 • Vypracujeme vám vyhlásenie o pomoci de minimis 

 • Poskytneme vám poradenstvo pri určovaní veľkosti vášho podniku v súlade s definíciou MSP podľa príslušnej schémy 

 • Zabezpečíme, že vami zvolené riešenie spĺňa všetky technické a stavebné požiadavky výzvy MHSR 

 • Napojíme stanicu na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem podľa podmienok výzvy MHSR 

 • V prípade záujmu zabezpečíme prevádzku stanice počas 5 rokov udržateľnosti, ako požaduje výzva MHSR 

 Na vás ostane len: 

 • Vybrať si miesto, kde by ste  chceli nabíjačku umiestniť.

 • Požiadať konkurzný súd o potvrdenie, že nie ste v konkurze a inšpektorát práce o potvrdenie, že ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania (žiadosti vám pripravíme). 

 • Zabezpečiť vypracovanie rozpočtu projektu s výkazom výmer autorizovanou osobou, stavebné povolenie / oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a príslušnú projektovú dokumentáciu (v prípade potreby vieme pomôcť) .

Zavolajte +421 910 445 774  alebo si dohodnite online stretnutie s Jakubom Hronom.  Spolu sa pozrieme na vaše potreby a predstavy a pripravíme vám ponuku na mieru. Práve teraz máte jedinečnú šancu urobiť prvý krok na ceste k čistejšej a zdravšej mobilite. Otvorenie výzvy bolo predĺžené do 31.12.2020

Tešíme sa na vás! 
Tím GreenWay  

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x