180 000 zelených kilometrov od GreenWay

22.04.2020

Zdroj energie, ktorou sa nabíjajú elektrické vozidlá významne ovplyvňuje uhlíkovú stopu, ktorú v priebehu svojej životnosti zanechávajú. GreenWay kladie dôraz na to, odkiaľ energia pochádza. Vlastné nabíjacie stanice zásobujeme certifikovanou energiou z obnoviteľných zdrojov.

Tak ako sa môžeme slobodne rozhodnúť, čo si vložíme do košíka v obchode, rovnaké rozhodnutie robia firmy pri voľbe dodávateľa energie. Postoj GreenWay je jasný. Pokiaľ je to možné do košíka vkladáme energiu, o ktorej vieme, že je z obnoviteľného zdroja. Je toto rozhodnutie ťažké? Nie, lebo rozhodnutie o tom, že chceme čistejšiu krajinu prišlo ako prvé.

 

Dopytom po zelenej energii GreenWay prispieva k zmene energetického mixu využívaného na Slovensku v prospech energie z obnoviteľných zdrojov. Zelenú energiu nakupuje spoločnosť už od roku 2015 so snahou tento podiel každoročne zvyšovať. V roku 2019 spoločnosť GreenWay dodala svojim klientom zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorá postačuje na najazdenie 180 000 km.

 

Obnoviteľnú energiu dodáva spoločnosť Pow-en a.s., ktorá ručí za jej „zelený“ pôvod. GreenWay v súčasnosti týmto spôsobom pokrýva spotrebu približne 30% z celkového počtu staníc na Slovensku. Každá stanica v sieti GreenWay napojená na zdroj z obnoviteľnej energie je označená nálepkou “Zelená energia”. Vodiči hneď pri nabíjaní vedia, že pomohli k ochrane prostredia okolo nás.

 

GreenWay Poľsko nasledovalo slovenskú časť spoločnosti a 1.februára 2020 podpísalo s firmou Tauron Sprzedaz dohodu o dodávke zelenej energie, primárne vyrobenej malými vodnými elektrárňami. V Poľsku, kde sa väčšina energie v energetickom mixe krajiny vyrába z uhlia, ide o významný krok.

 

Pri využívaní obnoviteľných zdrojov sa zelená sieť nespolieha len na dodávateľov. Nabíjací hub v Trenčíne, ktorý umožňuje nabitie až štyroch vozidiel súčasne je zásobovaný energiou zo solárnych panelov na streche stanice. Slnečná energia sa lokálne ukladá v podporných batériách aby mohla byť využitá neskôr počas nabíjania. GreenWay plánuje využívať obnoviteľné zdroje energie na viacerých lokalitách na Slovensku aj v Poľsku a ďalej získavať skúsenosti s vývojom a prevádzkou takýchto systémov.

 

„Jedným z našich najdôležitejších cieľov je rozvojom elektromobility prispievať k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu“, uviedol Peter Badík, Managing Partner spoločnosti GreenWay. „EV sú pre životné prostredie za každých okolností lepšie ako vozidlá so spaľovacím motorom. Čím je však výroba elektriny čistejšia a menej uhlíkovo náročná, tým väčšie sú aj ekologické výhody, ktoré elektromobily prinášajú. Tak ako väčšina elektromobilistov, aj my pri nabíjaní preferujeme zelenú energiu. Využívame ju všade tam kde sa dá a veríme, že zvýšený dopyt prispeje k tomu, že jej v našom energetickom mixe bude stále viac.“

 

   

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x