Spoločná výzva prevádzkovateľov nabíjacích staníc na zjednodušenie a urýchlenie procesu povoľovania a pripájania do elektrickej siete.

21.12.2022

Spoločná výzva prevádzkovateľov nabíjacích staníc na zjednodušenie a urýchlenie procesu povoľovania a pripájania do elektrickej siete.

 

·       Najväčšou prekážkou rýchleho rozširovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily v celej Európe je neúmerne dlhý čas potrebný na zriadenie odberného miesta (bodu pripojenia k sieti), zložitý a neprehľadný proces získavania povolení a kapacita siete.

·       Operátori nabíjacích staníc vyzývajú distribútorov energií, regulátorov a tvorcov politík, aby spojili svoje úsilie s cieľom odstrániť úzke miesta v procese budovania infraštruktúry, ktorá má v najbližších rokoch znásobiť svoje kapacity.

 

Brusel/Bratislava, 20. december 2022. Najväčšiu prekážku rýchleho rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov v celej Európe predstavujú zložité procesy pripájania k elektrickej sieti a neúmerne dlhý čas, ktorý si dnes tieto procesy vyžadujú. Európska iniciatíva ChargeUp Europe spolu s 21 operátormi nabíjacích staníc (CPO) preto zverejnili otvorený list adresovaný distribútorom elektrickej energie, regulátorom a tvorcom politík na európskej aj národnej úrovni, ktorým poukazujú na závažnosť tohoto problému. Pod výzvu sa podpísala aj spoločnosť GreenWay, priekopník v oblasti elektromobility na Slovensku a operátor najväčšej siete verejných nabíjacích staníc v strednej a východnej Európe.

Aby sme v Európe dokázali čeliť naliehavej situácii, spôsobenej rôznymi faktormi od klimatickej krízy až po nevyhnutnosť rýchlo sa vzdať závislosti od dovážanej ropy, je potrebné dekarbonizovať a elektrifikovať dopravu. Počet elektrických vozidiel (EV) sa zvyšuje a podľa odhadov bude v budúcnosti rásť ešte rýchlejšie. Prechod na e-mobilitu si však vyžaduje dostupnú nabíjaciu infraštruktúru rozmiestnenú rovnomerne po celej Európe. Kľúčové je, že ju treba vybudovať a sprístupniť veľmi rýchlo, aby dokázala držať krok s rastúcim dopytom.

Pre operátorov nabíjacích staníc (CPO) to predstavuje mimoriadnu výzvu: musia sa s laserovou presnosťou a veľkým nasadením zamerať na riešenie každej prekážky a úzkeho miesta, ktoré stoja v ceste rýchlej výstavbe nabíjacej infraštruktúry. Najväčšou prekážkou, ktorej dnes čelia CPOs v celej Európe, je neúmerne dlhý čas potrebný na zriadenie odberného miesta (bodu pripojenia k sieti), zložitý a neprehľadný proces získavania povolení a kapacita siete.

Tieto faktory môžu projekt rozšírenia nabíjacej infraštruktúry v zmysle Akčného plánu EÚ zdržať o celé mesiace alebo aj roky. Vyvolané náklady je ťažké vyčísliť, no rozhodne majú negatívny vplyv na rozmach nabíjacej infraštruktúry v celej Európe. Ušetrené organizačné, finančné a hardvérové zdroje by sa mohli použiť na podporu iných súčastí ekosystému elektromobility. Bez koordinovanej akcie na európskej úrovni sa tento problém bude len zhoršovať. Investičný dlh narastá najmä v prípade veľkokapacitných rýchlonabíjacích staníc.

“V najbližších desiatich rokoch musíme na Slovensku zriadiť alebo zvýšiť kapacity na desiatkach tisíc odberných miest. Je to obrovská výzva, v ktorej sa však nedá uspieť bez jednoduchších pravidiel a väčšej transparentnosti v procese povoľovania a zriaďovania nových prístupových bodov k sieti.”

Peter Badík, CEO GreenWay Infrastructure

signatari CPO otvoreny list


My, signatári tejto výzvy, prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry (CPOs), sme pripravení a ochotní spolupracovať s prevádzkovateľmi distribučných systémov (PDS), bez ktorých je prechod na e-mobilitu nemožný. Chceme spoločne s nimi prijať operatívne riešenia, ktoré by najlepšie podporili rozvoj elektromobility.

Optimálny proces pripájania a povoľovania nových prístupových bodov by mal spĺňať tieto kritériá:

Štandardizácia – Harmonizovaný zoznam krokov a postupov, založených na digitálnych nástrojoch. Administratívne náklady by sa ušetrili v oblasti zmluvného dojednania, poskytovaných údajov a GDPR, časových harmonogramov, lehôt a ďalších.

Transparentnosť – Efektívny proces postavený na verejne dostupných údajoch. CPOs potrebujú prístup k informáciám o kapacitách siete a prípojných bodoch, aby dokázali lepšie vyberať lokality. Keď sa definuje procedúra pripájania (spolu s lehotami na každý krok) umožní to sledovať priebeh celého procesu v každej jednotlivej etape a analyzovať úzke miesta.

Predvídateľnosť – Takto nastavený systém bude vykazovať stabilné výsledky, čo umožní lepšie plánovanie nákladov. CPOs tak budú vedieť svojim zákazníkom ponúknuť férové a predvídateľné zriaďovacie a prevádzkové poplatky.

Harmonizácia – Keďže väčšina CPOs pôsobí cezhranične, je nevyhnutné dohodnúť sa na jednom harmonizovanom procese, ktorý sa stane „priemyselným štandardom“ pre viaceré jurisdikcie.

Rýchlosť – Čas medzi podaním žiadosti o pripojenie a realizáciou musí byť vopred jasne definovaný a zároveň sa potom musí dodržiavať. V závislosti od požadovaného výkonu by časové harmonogramy mali v ideálnom prípade vyzerať takto:

·       Výkon pod 100 kW: menej ako 12 týždňov;

·       Výkon od 100 kW do 350 kW: najviac 6 mesiacov;

·       Výkon nad 350 kW: najviac 8 mesiacov.

V budúcnosti by sa mohli lehoty ešte skrátiť v závislosti od dopytu po nabíjacích staniciach. 

Rozumieme tomu, že procesy pripájania nových odberných miest a zvyšovania kapacity na tých existujúcich ovplyvňujú aj faktory, ktoré sú v tejto chvíli mimo kontroly PDS. Ich optimalizácia závisí aj od iniciatívy regulátora, zmeny legislatívy a zrýchlenia povoľovacích procesov. 

Máme však pripravené konkrétne návrhy, ktorými by sme sa spoločne posunuli smerom k navrhnutým cieľom, zvýšili predvídateľnosť a transparentnosť a tiež efektívne využili obmedzené zdroje (ľudské, finančné a technické). Tým skrátime realizáciu vo všetkých fázach procesu.

Vyzývame organizácie, ktoré zastupujú PDS na úrovni Európskej Únie, aby s nami spoločne vypracovali „Kódex siete Európskej Únie / Sprievodcu osvedčenými postupmi“ pre zavádzanie infraštruktúry nabíjania EV.

 

Signatármi tejto výzvy v čase jej zverejnenie sú prevádzkovatelia nabíjacích staníc: reev, Allego, bp, ChargePoint, Electra, Fastned, GreenWay Infrastructure, Power Dot, evway by Route220, Shell Recharge Solutions, TotalEnergies, Zunder, ČEZ, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, E.ON, Inbalance grid, Milence, MOL Magyarország, PRE, Renovatio e-charge, Vattenfall a ZSE Drive - Skupina ZSE.

 Zaujímavú diskusiu na túto tému medzi generálnou sekretárkou asociácie ChargeUp Europe Luciou Mattera, CEO GreenWay Petrom Badíkom a viceprezidentom Shell Recharge Solutions Rogerom Hunterom si môžete pozrieť na tejto adrese: https://youtu.be/xE9y4z1Jzu0

 

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x