Líder oddelenia starostlivosti o klientov - Greenway Slovakia