GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

29. marec 2019

Počas trojročného projektu bola vytvorená aj prvá celoštátna sieť nabíjacej infraštruktúry EV v Poľsku

Brusel – Tento týždeň sa odborníci na elektrickú mobilitu a zástupcovia Európskej únie zišli na konferencii projektu NCE-FastEvNet a diskutovali o zisteniach a záveroch dvoch komplexných štúdií o EV priemysle.

Trojročný projekt priniesol ovocie v podobe inštalácie a komerčnej prevádzky 75-tich multištandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10-tich na Slovensku, ako aj vytvorenie prvej celoštátnej siete pre rýchlonabíjanie elektromobilov v Poľsku. Nabíjacie stanice, ktoré sú umiestnené v mestských a medzimestských lokalitách, podporujú intermodálnu dopravu a medzinárodný roaming, čím otvárajú možnosť vycestovať do susedných krajín s inými nabíjacími sieťami.

Projekt spolufinancovala Európska komisia prostredníctvom svojej Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Neskôr ho podporila aj Európska investičná banka pôžičkou cez program InnovFin, ktorý je jedinečným programom svojho druhu v strednej a východnej Európe. K tomuto financovaniu sa pridal aj Slovenský investičný holding, ktorý poskytol významnú časť kofinancovania.

Zvlášť inovatívny prístup bol zvolený pre tri lokality nabíjacích staníc na Slovensku – v Bratislave, Trenčíne a Ružomberku. Zariadenia na akumuláciu energie (batérie) a energetické systémy sa tu prepojili s dvomi rýchlonabíjacími stanicami a umožnili tak, aby sa na miestach so slabším pripojením k elektrickej sieti inštalovali rýchlonabíjacie stanice s vysokým výkonom. Energia potrebná na nabitie vozidla sa tak získava z batérie a nie priamo zo siete. Úspech prvých lastovičiek je významným krokom k rozmiestneniu rýchlonabíjacích staníc vo viacerých lokalitách. Tento spôsob tiež optimalizuje nároky na elektrickú sieť v čase dopravnej špičky a skracuje dobu čakania vodičov elektrických áut.

V rámci projektu pripravila spoločnosť GreenWay dve komplexné štúdie o EV priemysle. Jedna z nich sa zameriava na zákazníka, ktorý sa snaží zorientovať v problematike elektromobilov a ich nabíjania. Štúdia taktiež analyzovala obchodné praktiky, preferencie a očakávania viac než dvetisíc súčasných a budúcich vodičov elektromobilov. Výsledky analýzy pomôžu pri vytvorení výnimočného zákazníckeho servisu, ktorý zabezpečí bezproblémovú a plynulú skúsenosť s nabíjaním a zároveň zvýši povedomie v oblasti elektromobility. Súhrnná verzia správy je k nahliadnutiu tu.

Tieto zistenia boli doplnené odbornou konferenciou, ktorú spoločnosť GreenWay organizovala v Poľsku v novembri 2017. Skupina popredných odborníkov z celej Európy tu diskutovala o elektromobilite. Zamerali sa na úlohu, ktorú zohrávajú obce pri rozvoji infraštruktúry nabíjacích staníc. Následne zverejnili publikáciu s názvom Infraštruktúra nabíjania EV: Príručka pre mestá, ktorá má pomôcť obciam v regióne pri zavádzaní elektromobilov na trh. Táto správa je k dispozícii na internetovej stránke.

Vo svojom závere ponúkajú štúdie kľúčové odporúčania pre kompetentných:

Regulačné orgány a vlády

 1. Podpora elektromobility musí byť viditeľná a priebežná, aby sa na ňu verejnosť a firmy mohli pripraviť.
 2. Spoločnosť pociťuje výrazný nedostatok informácií o EV technológiách a súvisiacich témach. Vlády by mali prioritizovať vzdelávanie verejnosti v tejto téme a poskytovať spoľahlivé informácie.
 3. Pre rozsiahle investície do infraštruktúry a jej rozvoja je rozhodujúce znížiť poplatky za pripojenie k energetickým sieťam a službám Operátora distribučnej sústavy (DSO) najmä pre infraštruktúru rýchlych a ultrarýchlych nabíjacích staníc.
 4. Zabezpečenie presadzovania a dodržiavania nedávno schválených noriem Európskej únie v oblasti emisií CO2 pre automobily a dodávky tak, aby sa na trh dostalo viac elektromobilov a aby boli dostupné spotrebiteľom.
 5. Poskytovanie priamych finančných stimulov a dotácií na počiatočné náklady na EV.

Obce

 1. Jasne, zreteľne a kontinuálne komunikovať verejnosti príklad aktívneho využívania elektromobility.
 2. Ísť príkladom v kúpe elektrických vozidiel v rámci vozového parku verejnej správy.
 3. Upraviť zákony v obciach tak, aby podporovali infraštruktúru nabíjacích staníc v blízkosti bytových domov a v okolí miest.
 4. Vytvoriť pracovnú silu, ktorá sa bude sústrediť na rozvoj elektromobility (od koordinovania vzdelávania, cez plánovanie až po uvedenie do prevádzky) a zároveň bude kontaktným bodom pre občanov, ktorí majú záujem o nabíjaciu infraštruktúru.
 5. Podporovať obyvateľov, podniky či návštevníkov v elektromobilite napríklad prostredníctvom mestských dotácií, jasných značení, bezplatného parkovania, využívania častí komunikácií vyhradených pre autobusovú dopravu, stanovením zón s nízkymi alebo nulovými emisiami, atď

Spoločnosti aktívne v oblasti rozvoja infraštruktúry nabíjacích staníc

 1. Pohodlný prístup, fyzické prostredie a vybavenie okolo miesta nabíjacej stanice zohrávajú významnú rolu. Preto je dôležité zabezpečiť tie najlepšie lokality s výnimočnými službami a vybavením.
 2. Najmä často navštevované lokality by mali disponovať viacerými nabíjacími stanicami, aby sa skrátila doba čakania.
 3. Zabezpečiť vzdelávanie a informovanosť verejnosť tak, aby EV vodiči využívali nabíjacie stanice a možnosť nabíjania doma alebo v práci v efektívnom pomere.
 4. Využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité najmä v krajinách s vysokou intenzitou emisií CO2, napríklad v Poľsku.

GreenWay Managing Partner Peter Badík prezentuje kľúčové zistenia našej štúdie. V tomto prípade ide o výhody uskladňovania energie.

Prezentácia kľúčových zistení z nášho zákazníckeho prieskumu v Poľsku a na Slovensku.

Maciej Mazur, prezident Poľskej asociácie alternatívnych palív (PSPA), prezentuje argumenty v prospech špeciálnej distribučnej tarify pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Panelová diskusia na tému Nabíjacia infraštruktúra a uskladňovanie energie pomocou batérií – vzťah medzi elektrickou energiou a elektrickými vozidlami (zľava doprava) Richard Ferrer (Senior Project Manager, Innovation Team, Innovation and Networks Executive Agency, European Commission), Naomi Chevillard (Policy Advisor, SolarPower Europe), Sven Brink (Team Lead B2B, European Network Development, Allego B.V.), Ivo Schmidt (Cabinet of European Commission Vice President Maros Sefcovic) and Peter Badik (Managing Partner, GreenWay).

 

Sieť GreenWay je spolufinancovaná Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) Európskej komisie prostredníctvom finančného mechanizmu Nástroja na prepájanie Európy a úverom z programu InnovFin Európskej investičnej banky. GreenWay je prvou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá získala financovanie mechanizmom InnovFin. Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť GreenWay a nemusí sa nevyhnutne zhodovať s názormi Európskej únie.

Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť GreenWay a nemusí sa nevyhnutne zhodovať s názormi Európskej únie.

###

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Aaron Fishbone

Riaditeľ pre komunikáciu, GreenWay Infrastructure

[email protected]

+421 911 371 827