Európska banka podporí dve investície do energetickej infraštruktúry - Greenway Slovensko
x