GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

 

“ Európska únia musí urobiť jednotný a radikálny krok a od roku 2025 zakázať výrobu aj používanie vozidiel na spaľovací pohon“—oznámil dnes Richard z Košíc v Národnej rade Slovenskej republiky.

“Nepanikárme, ale plánujme“ odpovedala Rebeka zo Sučian. „Potrebujeme viac času.“

Debatérka zo Sučian argumentuje proti téze: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory.

Na konci debaty porota v pomere 6:1 rozhodla v prospech tímu z Košíc, ktorý obhajoval tézu: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory.

Tím z Košíc sa teší zo svojho víťazstva

Išlo o výnimočnú debatu v parlamente krajiny s najvyšším počtom vyrobených automobilov na obyvateľa na svete. Nedávne vlny protestov mladých ľudí na Slovensku a v celej Európe a správa IPCC, ktorá dáva svetu 12 rokov, aby stihol významnou dekarbonizáciou včas reagovať na najhoršie hrozby klimatickej zmeny, však vytvorili politické prostredie na debaty tohto typu v parlamentoch po celej Európe.

Dnešné zasadnutie však nebolo skutočným zasadnutím slovenského parlamentu. Išlo o finálové kolo Slovenskej debatnej ligy 2019 a diskutérmi boli dva najlepšie debatné tímy Slovenska z Košíc a Sučian.

“Mladí ľudia si debatovaním zdokonaľujú kritické myslenie, teda schopnosť rozlišovať fakty od názorov, argumenty od demagógie, dôveryhodné zdroje informácií od nedôveryhodných”, povedal Andrej Schulz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie.  “Tiež sa učia lepšie komunikovať, zvládať stres a pracovať v tíme.”

Študenti súťažiaci v tejto súťaži patrili do najlepšie hodnotených tímov z celého Slovenska a dva tímy, ktoré diskutovali v slovenskom parlamente boli najlepšími z tejto skupiny.

Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť GreenWay Infrastructure, najväčší poskytovateľ nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v regióne strednej a východnej Európy.

“Veľmi by sa mi páčilo, keby aj v skutočnom slovenskom parlamente prebehla diskusia o našej prílišnej závislosti na výrobe vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré svojimi emisiami tak výrazne škodia životnému prostrediu”, povedal Peter Badík, spoluzakladateľ spoločnosti GreenWay Infrastructure.

“Zatiaľ sme hrdým sponzorom týchto debát a podporujeme dnešných študentov, aby prinášali svoje nápady ako dosiahnuť čistejšiu budúcnosť a pripravili sa na to, aby sa na týchto zmenách mohli sami podieľať.”

Debatér z Košíc v NRSR obhajuje tézu:  Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory

 

O GreenWay

Spoločnosť GreenWay, ktorá bola založená a sídli v Bratislave je najväčším poskytovateľom nabíjacích služieb pre elektrické vozidlá v strednej a východnej Európe a vybudovala už takmer 200 nabíjacích staníc na Slovensku a v Poľsku. Okrem toho prináša a zavádza aj najnovšie technológie pre nabíjaciu infraštruktúru a ukladanie energie, s cieľom pomôcť masovému prechodu na elektrické vozidlá a čistú energiu.

Sieť GreenWay je spolufinancovaná Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) Európskej komisie prostredníctvom finančného mechanizmu Nástroja na prepájanie Európy a úverom z programu InnovFin Európskej investičnej banky. GreenWay je prvou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá získala financovanie mechanizmom InnovFin. Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť GreenWay a nemusí sa nevyhnutne zhodovať s názormi Európskej únie.

Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť GreenWay a nemusí sa nevyhnutne zhodovať s názormi Európskej únie.

O Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia je mimovládna organizácia, ktorá podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Nadácia Pontis jej udelila cenu Generácia 3.0 a ako príklad dobrej praxe ju uvádza reformný dokument ministerstva školstva Učiace sa Slovensko.

 

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Aaron Fishbone

Communications Director, Greenway Infrastructure

[email protected]

+421 911 371 827

 

Lucia Posluchová

Koordinator Media, Slovenská Debatná Asociácia

[email protected]