GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

[Brusel]– Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) Európskej komisie (EK) oznámila, že spoločnosti Greenway Infrastructure (GWI) schválila projekt na významné rozšírenie siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá na Slovensku a v Poľsku a nasadenie pokročilých technológii pre nabíjanie v oboch krajinách.
Jedná sa o vôbec prvé umiestnenie ultra rýchlych nabíjacích staníc (do 350 kW) v Poľsku a na Slovensku a prvé rýchlonabíjacie systémy s podpornou batériou v Poľsku. Takisto sa zvýši počet staníc v už existujúcich sieťach nabíjacích staníc v oboch krajinách, ktoré sa tak stanú dostupnejšie pre ešte viac ľudí. Celkovo tento projekt významne posilní a rozšíri už existujúce siete nabíjacích staníc v oboch krajinách, rozšíri paneurópsky dopravný koridor v strednej Európe, prispeje k zníženiu emisií a podporí prechod na alternatívne palivá v EU.

Toto ocenenie takisto potvrdzuje pozíciu GWI ako vedúceho poskytovateľa nabíjacích služieb pre elektromobily v regióne, a to vďaka ich špičkovej technológii, spoľahlivosti a orientácii na zákazníka.

“Technická dokonalosť a spoľahlivosť našej siete pre našich zákazníkov sú naše základné priority,” povedal Peter Badík, spoluzakladateľ spoločnosti GWI. „Sme veľmi radi, že nás komisia vybrala aby sme predstavili ultra rýchle nabíjanie v tomto regióne. Tento projekt nám pomôže dosiahnuť naše spoločné ciele – vytvoriť z elektrických vozidiel realistický a spoľahlivý spôsob dopravy pre čo najviac ľudí a znížiť znečistenie ovzdušia.“

“Táto investícia od EK, spolu s nedávnymi aktivitami poľskej vlády dokazuje, že trh elektrických automobilov v tomto regióne rastie naozaj rýchlo,“ povedal CEO poľského GWI Rafal Czyzewski. “GWI je pripravené stáť na čele tohto rastu. Rozširovaním našej siete nabíjacích staníc v Poľsku umožňujeme stále viac a viac ľuďom pravidelne využívať elektrické vozidlá a odstraňujeme bariéry ich širšieho využitia.”

GWI momentálne prevádzkuje sieť 20 verejných rýchlonabíjacích staníc na Slovensku, ktorú do roku 2018 plánuje rozšíriť na 30. GWI takisto buduje prvú komplexnú, celoštátnu, verejne dostupnú sieť rýchlonabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v Poľsku.

GWI bol vo výzve Nástroja na prepojenie Európy (CEF) 2017 udelený grant vo výške 6 165 496 EUR na vybudovanie:

• Ultra rýchlych nabíjacích staníc do 350kW (10 v Poľsku, 3 na Slovensku)

• Rýchlonabíjacích staníc, 40-50kW (60 v Poľsku)

• Staníc na pomalé nabíjanie (7- 22kW) so zamerním na intermodálne body (50 v Poľsku, 20 na Slovensku)

• Rýchlonabíjacích systémov s podpornou batériou (10 v Poľsku)