GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

Ministerstvo hospodárstva SR podporí budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 50% dotáciou a to až do výšky 9 000 EUR

Čo treba pre získanie podpory urobiť? S našou pomocou len minimum:

 • Preveríme oprávnenosť vašej firmy žiadať o dotáciu v rámci tejto výzvy 
 • Poradíme, aká nabíjačka je pre vás najlepšia a koľko by ste ich mohli zaradiť do projektu 
 • Vypracujeme žiadosť odotáciu vrátane popisu stanice, konektorov, výkonu, autentifikácie, komunikácie, parkovania, roamingu a prevádzky 
 • Pripravíme potrebné žiadosti o úradné potvrdenia 
 • Vypracujeme vám vyhlásenie o pomoci de minimis 
 • Poskytneme vám poradenstvo pri určovaní veľkosti vášho podniku v súlade s definíciou MSP podľa príslušnej schémy 
 • Zabezpečíme, že vami zvolené riešenie spĺňa všetky technické a stavebné požiadavky výzvy MHSR 
 • Napojíme stanicu na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem podľa podmienok výzvy MHSR 
 • V prípade záujmu zabezpečíme prevádzku stanice počas 5 rokov udržateľnosti, ako požaduje výzva MHSR 

 Na vás ostane len: 

 • Vybrať si miestokde by ste  chceli nabíjačku umiestniť.
 • Požiadať konkurzný súd opotvrdenie, že nie ste v konkurze inšpektorát práce o potvrdenie, že ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania (žiadosti vám pripravíme). 
 • Zabezpečiť vypracovanie rozpočtu projektu s výkazom výmer autorizovanou osobou, stavebné povolenie / oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a príslušnú projektovú dokumentáciu (v prípade potreby vieme pomôcť) .

Zavolajte +421 910 445 774  alebo si dohodnite online stretnutie s Jakubom Hronom.  Spolu sa pozrieme na vaše potreby apredstavy a pripravíme vám ponuku na mieru. Práve teraz máte jedinečnú šancu urobiť prvý krok na ceste k čistejšej a zdravšej mobilite. Otvorenie výzvy bolo predĺžené do 31.12.2020. 

Tešíme sa na vás! 
Tím GreenWay