GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

Vlastníte alebo uvažujete o inštalácii nabíjacej stanice elektrických vozidiel, ale nemáte čas starať sa o ňu? Chcete ponúkať služby spoplatňovania nabíjania, ale nemáte kompetencie alebo zdroje na podporu koncových používateľov? Urobíme to za vás. 

 

Poverte nás správou vašej nabíjacej stanice v službe GreenWay Care. Sme prevádzkovateľom najväčšej nabíjacej siete v strednej a východnej Európe a máme primerané zdroje a zručnosti na to, aby sme zákazníkom mohli poskytovať služby nabíjania najvyššej kvality. Služba GreenWay Care ponúka verejné aj súkromné stanickoncovým používateľom v bezplatnom alebo platenom režime. Pokiaľ ide o platené služby, môžete použiť náš cenník alebo nastaviť individuálne sadzby za spoplatňovanie služieb a príjem výnosov. Celý proces vyriešime. 

 

Dokážeme nainštalovať, nakonfigurovať a plne podporovať vašu nabíjaciu stanicu. Naším cieľom je urobiť z neho pozitívny abezproblémovú časť a výhodu pre vaše podnikanie. Môžeme vám pomôcť bez ohľadu na vaše preferencie, takže sa môžete zamerať na vlastný biznis a zvyšok nechať na nás. 

Čo získate výberom GreenWay Care? 

  • Pripravíme vašu stanicu na poskytovanie nabíjacích služieb – zabezpečíme vzdialenú komunikáciu, nakonfigurujeme ju aoznačíme zariadenie. 
  • Stanicu budeme spravovať na diaľku – udržiavame pripojenie online a aktualizujte softvér, ovládajte fungovanie stanice, monitorujte udalosti a informujte vás o tých, ktoré budú vyžadovať váš zásah. 
  • Postaráme sa o koncových používateľov – poskytneme im plný prístup k službe (aplikáciu, RFID kartu/čip a autorizáciu) a nepretržitú technickú podporu 
  • V prípade platených služieb pre koncových používateľov zabezpečíme celý proces 
  • Nerobte si starosti s GDPR! – spracúvame osobné údaje koncových používateľov 
  • Poskytneme vám správy o používaní stanice a technickú podporu 
  • Poskytneme vám pokyny pre formálneho operátora.

 

Či už je vaša stanica verejná alebo privátna, v oboch variantoch si môžete vybrať medzi ponúkaním služby nabíjania za poplatok alebo bezplatne. Ak sa rozhodnete túto službu ponúknuť bezplatne, uhradíte náklady na energiu za nabíjanie. Ak sa rozhodnete pre platené služby, budú v súlade s cenníkom GreenWay alebo podľa stanovených sadzieb. V tomto prípade dostanete príjmy z každej kWh energie prevedenej do auta. 

GreenWay Care pre verejné nabíjacie stanice

GreenWay Care pre verejné nabíjacie stanice

Ak chcete poskytovať služby spoplatňovania všetkým koncovým používateľom bez výnimky, vaša nabíjacia stanica bude vedená ako verejná. Vaša stanica získa dobrú viditeľnosť - bude súčasťou najväčšej siete nabíjania elektrických vozidiel v našom regióne - a bude propagovaná medzi vodičmi.   

GreenWay Care pre súkromné stanice

GreenWay Care pre súkromné stanice

Ak chcete ponúkať služby nabíjania iba vybranej skupine koncových používateľov - môžu to byť zamestnanci alebo nájomníci, ktorí používajú súkromné elektrické vozidlá  zvoľte si variant súkromnej nabíjacej stanice GreenWay Care. Vaša stanica nebude v našej aplikácii viditeľná pre všetkých a nebude propagovaná medzi všetkými vodičmi. Toto zaručí exkluzivitu vašej stanice pre používateľov, ktorých určíte. Tento variant odporúčame aj spoločnostiam, ktoré majú vlastné elektrické flotily. 

Napíšte nám

Prejsť na formulár